Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Code soort verbintenis

Code

CdSrtVerbintenis

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft over de soort verbintenis die is aangegaan, zoals bekend is bij BRP.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

H   Huwelijk
P   Geregistreerd partnerschap
.   Onbekend


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Soort verbintenis (15.10)

Definitie: Een aanduiding voor de soort verbintenis die is aangegaan.

Norminstantie: BRP