Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Code

DatHuwelijkssluiting

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap (06.10)

Definitie: De datum waarop het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

Norminstantie: BRP