Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Code gemeente huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Code

CdGemeenteHuwelijkssluiting

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP: Gemeenten tabel, die aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Gemeenten


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap (06.20)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling, die aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

Norminstantie: BRP