Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Code

PlaatsHuwelijkssluiting

Data Type

AN..40


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling, die aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

De eerste 4 posities kunnen een 4-cijferige gemeentecode uit de Tabel 33, Gemeententabel bevatten, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- en breedtegraden, indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet is voltrokken of aangegaan in een gemeente of buitenlandse plaats (bijvoorbeeld bij een huwelijkssluiting of aangegaan geregistreerd partnerschap op of boven internationaal gebied).

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap (06.20)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling, die aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

Norminstantie: BRP