Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Datum aanvang adreshouding BRP

Code

DatBAdreshoudingBrp

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van adreshouding, zoals bekend bij Basisregistratie Personen.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

De datum van aangifte of ambtshalve melding van verblijf en adres.

Bij inschrijving op grond van een correcte geboorteakte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan. In alle andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte van wijziging in adres is ontvangen.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum aanvang adreshouding (10.30)

Definitie: De datum van aangifte of ambtshalve melding van verblijf en adres.

Bij inschrijving op grond van een correcte geboorteakte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan. In alle andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte van wijziging in adres is ontvangen.

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)