Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Code

LandHuwelijkssluiting

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 34 van BRP, Landentabel, die het land aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Landen


Opmerkingen

Indien landcode 9999 (Internationaal gebied) ingevuld is, dient bij plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap een omschrijving, zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- en breedtegraden, ingevuld te zijn.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap (06.30)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 34, Landentabel, die het land aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.

Norminstantie: BRP