Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

DatOntbindingHuwelijk

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap (07.10)

Definitie: De datum waarop het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

Norminstantie: BRP