Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Code gemeente ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

CdGemeenteOntbindingHuwelijk

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP: Gemeenten tabel, die aangeeft waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Gemeenten


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap (07.20)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling die aangeeft waar het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

Norminstantie: BRP