Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

PlaatsOntbindingHuwelijk

Data Type

AN..40


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling die aangeeft waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

De eerste 4 posities kunnen een 4-cijferige gemeentecode uit de Tabel 33, Gemeententabel bevatten, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- en breedtegraden, indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet is ontbonden in een gemeente of buitenlandse plaats (bijvoorbeeld bij een ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap op of boven internationaal gebied).

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap (07.20)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een plaatsbepaling die aangeeft waar het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

Norminstantie: BRP