Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

LandOntbindingHuwelijk

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 34 van BRP, Landentabel, die het land aangeeft waar het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Landen


Opmerkingen

Indien landcode 9999 (Internationaal gebied) ingevuld is, dient bij plaats ontbinding huwelijk/ geregistreerd partnerschap een omschrijving, zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- en breedtegraden, ingevuld te zijn.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap (07.30)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 34, Landentabel, die het land aangeeft waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

Norminstantie: BRP