Gegevenselement van entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Code reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

CdRedenOntbindingHuwelijk

Data Type

AN1


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 41 van BRP, Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap, die aangeeft om welke reden het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

.   Onbekend
A   Vermissing van een persoon gevolgd door ander huwelijk/ geregistreerd partnerschap
N   Nietigverklaring
O   Overlijden echtgenoot/geregistreerd partner
R   Rechtsvermoeden van overlijden echtgenoot/geregistreerd partner
S   Echtscheiding of huwelijksontbinding na scheiding van tafel en bed/eindigen partnerschap door overeenkomst of ontbinding
V   Een naar vreemd recht anders beëindiging huwelijk/ geregistreerd partnerschap


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap (07.40)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 41, Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap, die aangeeft om welke reden het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.

Norminstantie: BRP