Gegevenselement van entiteit Hypotheek

Name

Bedrag hoofdsom hypotheek

Code

BedrHoofdsomHypotheek

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag waarvoor de hypotheek oorspronkelijk is afgesloten.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-