Gegevenselement van entiteit Hypotheek

Name

Bedrag restschuld hypotheek

Code

BedrRestschuldHypotheek

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het nog openstaande schuldbedrag op de hypotheek ten tijde van de AANVRAAG WWB.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit bedrag is voor alle hypotheekvormen gelijk aan de Hoofdsom, behalve voor de annuiteiten- en de lineaire hypotheek.