Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Code aangifte adreshouding BRP

Code

CdAangifteAdreshoudingBrp

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft door wie de aangifte van verblijf en adres is gedaan, zoals bekend bij Basisregistratie Personen.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Default Value

 

Format

 

List Of Values

A   ambtshalve
B   ministerieel besluit
G   gezaghouder
H   hoofd instelling
I   ingeschrevene
K   meerderjarig inwonend kind voor ouder
M   meerderjarige gemachtigde
O   inwonende ouder voor meerderjarig kind
P   echtgenoot/geregistreerd partner
T   technische wijziging i.v.m. BAG
W   infrastructurele wijziging
.   onbekend


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Omschrijving van de aangifte adreshouding (72.10)

Definitie: Een aanduiding van de persoon door wie de aangifte van verblijf en adres is gedaan.

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)