Gegevenselement van entiteit Hypotheek

Name

Bedrag hypotheekrente

Code

BedrHypotheekrente

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag aan rente dat moet worden betaald over de restschuld van de hypotheek ten tijde van de AANVRAAG WWB.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-