Gegevenselement van entiteit Hypotheek

Name

Bedrag opgebouwde waarde

Code

BedrOpgebouwdeWaarde

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het geldbedrag dat de binnen de hypotheek opgebouwde waardecomponent vertegenwoordigt, die bestemd is tot aflossing van die hypotheek.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-