Gegevenselement van entiteit Immigratie

Name

Land vanwaar ingeschreven

Code

LandVanwaarIngeschreven

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 34 van BRP, Landentabel, die het land aangeeft waar de bij BRP ingeschreven PERSOON verblijf hield voor (her)vestiging in Nederland. Bij het opheffen van een Ministerieel besluit dient hier de standaardwaarde opgenomen te worden.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Landen


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Land vanwaar ingeschreven (14.10)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 34, Landentabel, die het land aangeeft waar de ingeschrevene verblijf hield voor (her)vestiging in Nederland.

Norminstantie: BRP