Gegevenselement van entiteit Immigratie

Name

Datum vestiging in Nederland

Code

DatVestigingNederland

Data Type

N8


Definitie

De datum van inschrijving in Nederland, zoals bekend bij BRP.

Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen tot ambtshalve inschrijving mededeling is gedaan. In alle andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte is ontvangen.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum vestiging in Nederland (14.20)

Definitie: De datum van inschrijving in Nederland.

Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen tot ambtshalve inschrijving mededeling is gedaan. In alle andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte is ontvangen.

Toelichting: Als de ingeschrevene zich meerdere keren in Nederland heeft laten inschrijven, dan wordt de meest recente datum van vestiging opgenomen.

Norminstantie: BRP