Gegevenselement van entiteit Immigratie

Name

Datum vestiging op eiland

Code

DatVestigingOpEiland

Data Type

N8


Definitie

De datum van inschrijving op het eiland.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen tot ambtshalve inschrijving mededeling is gedaan. In alle andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte is ontvangen.

 

De betekenis van Datum van inschrijving op eiland is gelijk aan de betekenis van Datum vestiging op eiland, omdat verhuizingen tussen de eilanden onderling administratief worden afgedaan als emigraties en immigraties.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum vestiging op het eiland (14.20)

Definitie: De datum van inschrijving op het eiland.