Entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Inhoud opleiding volgens DUO

Code

InhoudOpleidingDuo


Definitie

De gegevens over de inhoud van de bij DUO geregistreerde opleiding, die de PERSOON volgt of heeft gevolgd.

 

Norminstantie: DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

 

Norminstantie: DUO


Lijst van diagrammen met entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Ontsluiting DUO


Gegevenselementen

Name

Code opleidingstelsel DUO

Code opleiding DUO

Naam opleiding kort DUO

Naam opleiding DUO

Naam opleiding DUO internationaal

Code niveau opleiding DUO

Omschrijving studiegebied

Omschrijving studie-inhoud

Omschrijving studie-uitstroom