Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Code opleidingstelsel DUO

Code

CdOpleidingstelselDuo

Data Type

AN..70


Definitie

De code die het codestelsel aangeeft, welke in gebruik is om de opleiding, die geregistreerd is bij DUO te classificeren.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Code Opleidingstelsel DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Opleidingstelsel

Definitie: De naam van het codestelsel in gebruik om de opleiding te coderen.

Norminstantie: DUO