Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Code opleiding DUO

Code

CdOpleidingDuo

Data Type

AN..8


Definitie

De code die een bepaalde opleiding - geregistreerd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - binnen het opleidingstelsel aangeeft.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Codelijst   is in beheer bij DUO


Opmerkingen

Het onderhoud van de opleidingcodes valt onder de verantwoordelijkheid van DUO.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Opleidingcode

Definitie: De code van de opleiding binnen het codestelsel.

Norminstantie: DUO