Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Naam opleiding kort DUO

Code

NaamOpleidingKortDuo

Data Type

AN..40


Definitie

De korte naam of omschrijving van de bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerde opleiding.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Naam opleiding kort

Definitie: Korte naam voor een opleiding.

Norminstantie: DUO