Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Naam opleiding DUO

Code

NaamOpleidingDuo

Data Type

AN..300


Definitie

De volledige naam of omschrijving van de bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerde opleiding.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Naam opleiding lang

Definitie: Lange naam voor een opleiding.

Norminstantie: DUO