Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Naam opleiding DUO internationaal

Code

NaamOpleidingDuoInternationaal

Data Type

AN..100


Definitie

De door de onderwijsinstelling gebruikte naam voor internationaal gebruik ter aanduiding van de aangeboden opleiding.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Internationale naam opleiding

Definitie: De door een instelling gebruikte naam voor internationaal gebruik ter aanduiding van de aangeboden opleiding

Norminstantie: DUO