Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Code niveau opleiding DUO

Code

CdNiveauOpleidingDuo

Data Type

AN..70


Definitie

De code die het opleidingsniveau van de betreffende opleiding en vakken aangeeft.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Code niveau opleiding DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Niveaucode

Definitie: Een unieke code voor het opleidingsniveau ten behoeve van opleidingen en vakken van alle onderwijssectoren.

Norminstantie: DUO