Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Omschrijving studiegebied

Code

OmsStudiegebied

Data Type

AN..40


Definitie

De omschrijving van het terrein van de studie.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Studiegebiedomschrijving

Definitie: De omschrijving van het studiegebied

Norminstantie: DUO

 

 

Voorbeelden:

Studiegebied Economie voor Opleiding Commerciële Economie

Studiegebied Algemeen Vormend Onderwijs voor Opleiding Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs