Gegevenselement van entiteit Inhoud opleiding volgens DUO

Name

Omschrijving studie-inhoud

Code

OmsStudieinhoud

Data Type

AN..160


Definitie

De omschrijving van de inhoud van de studie.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Studie-inhoudomschrijving

Definitie: De omschrijving van de inhoud van de studie

Norminstantie: DUO

 

 

Voorbeelden:

Studie-inhoud MAVO-TL ( technische leerweg) voor Opleiding Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Studie-inhoud HAVO voor Opleiding Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs