Entiteit Inhoud vak

Name

Inhoud vak

Code

InhoudVak


Definitie

De gegevens over de inhoud van de bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerde (autonome) vakken, die de PERSOON volgt of heeft gevolgd.

 

Norminstantie: DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Een afgerond geheel van leerstof.

 

Norminstantie: DUO


Lijst van diagrammen met entiteit Inhoud vak

Name

Ontsluiting DUO


Gegevenselementen

Name

Omschrijving vak

Code niveau opleiding DUO