Gegevenselement van entiteit Inhoud vak

Name

Omschrijving vak

Code

OmsVak

Data Type

AN..40


Definitie

De omschrijving van een afgerond geheel van leerstof.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Vakomschrijving

Definitie: De omschrijving van een afgerond geheel van leerstof.

Norminstantie: DUO