Gegevenselement van entiteit Inhoud vak

Name

Code niveau opleiding DUO

Code

CdNiveauOpleidingDuo

Data Type

AN..70


Definitie

De code die het opleidingsniveau van de betreffende opleiding en vakken aangeeft.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Code niveau opleiding DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Niveaucode

Definitie: Een unieke code voor het opleidingsniveau ten behoeve van opleidingen en vakken van alle onderwijssectoren.

Norminstantie: DUO