Gegevenselement van entiteit Inkomsten bijstand uitkering

Name

Bedrag totaal inkomsten uitkering

Code

BedrTotaalInkomstenUitkering

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het totaalbedrag van de inkomsten, die zijn gebruikt bij het bepalen van de uitkering. Het gaat daarbij om de inkomsten inclusief vakantietoeslag.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-