Gegevenselement van entiteit Inkomsten bijstand uitkering

Name

Bedrag betaalbaar gestelde uitkering

Code

BedrBetaalbaarGesteldeUitkering

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat aan de CLIENT SUWI betaalbaar is gesteld, exclusief vakantiegeld.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Indien de informatie betrekking heeft op Algemene Bijstand of BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) dan is het betaalbaar gestelde bedrag het saldo van de basisnorm, het bedrag van de afwijking op deze basisnorm door gemeentelijk beleid, het bedrag van de vermindering naar aanleiding van afstemming en het bedrag aan inkomsten. De uitkering wordt netto vermeld.

 

Indien sprake is van IOAW of IOAZ dan is dit het saldo van de bruto grondslag, het bedrag van de vermindering naar aanleiding van afstemming en het bedrag aan inkomsten.