Gegevenselement van entiteit Inkomsten invloed op bijstand uitkering

Name

Code soort overige inkomsten

Code

CdSrtOverigeInkomsten

Data Type

N..2


Definitie

Code die aangeeft welke categorie van OVERIGE INKOMSTEN van toepassing is.

 

Norminstantie: CBS/GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   kamerverhuur van zelfbewoonde woning
2   kostgeld (uit zelfbewoonde woning)
3   bezittingen
4   heffingskorting cliënt
5   heffingskorting partner cliën
6   onderhoudsbijdrage van ouder(s)
7   onderhoudsbijdrage van ex-partner
8   onderhoudsbijdrage voor kind
9   aanspraak op inkomen
11   (deeltijd)arbeid in dienstbetrekking
13   inkomen uit zelfstandige arbeid
14   werkloosheidsuitkering
15   uitkering arbeidsongeschiktheid
17   alimentatie
18   vermogensopbrengsten (IOAZ)
23   kinderalimentatie
24   partneralimentatie
31   heffingskorting (IOAW/IOAZ)
96   levensverzekering/lijfrente
97   teruggave Belastingdienst
98   andere inkomsten
99   niet van toepassing


Opmerkingen

-