Gegevenselement van entiteit Inkomsten kind

Name

Code soort inkomen kind

Code

CdSrtInkomenKind

Data Type

N1


Definitie

Code die de soort inkomen van het KIND aangeeft .

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Arbeidsverhouding
2   Studiefinanciering
3   Anders


Opmerkingen

Als CODE SOORT INKOMEN KIND = 3 (Anders)
dan moet de TOELICHTING INKOMEN KIND gevuld zijn.