Gegevenselement van entiteit Inkomsten kind

Name

Bedrag netto inkomen kind

Code

BedrNettoInkomenKind

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag aan netto inkomsten van het KIND.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

- Dit element is opgenomen in het kader van de Aanvraag Bijstand.

- CODE PERIODE EENHEID BEDRAG is verplicht.