Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding PIVA

Name

Datum van inschrijving op eiland

Code

DatVanInschrijvingOpEiland

Data Type

N8


Definitie

De datum van inschrijving op het eiland.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Bij inschrijving op grond van een aangifte door de burger van zijn vestiging in een eiland is dit de aangiftedatum. Bij inschrijving op grond van een geboorteakte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan.

 

De betekenis van Datum van inschrijving op eiland is gelijk aan de betekenis van Datum vestiging op eiland, omdat verhuizingen tussen de eilanden onderling administratief worden afgedaan als emigraties en immigraties.

 

De oorspronkelijke naamgeving conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum inschrijving (09.20).