Gegevenselement van entiteit Inkomsten kind

Name

Bedrag bruto inkomen kind

Code

BedrBrutoInkomenKind

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag aan bruto inkomsten van het KIND.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

- Dit element is opgenomen in het kader van de Aanvraag uitkering WWB.
- CODE PERIODE EENHEID BEDRAG is verplicht.