Entiteit Inkomstenopgave

Name

Inkomstenopgave

Code

Inkomstenopgave


Definitie

De door de ADMINISTRATIEVE EENHEID aangegeven inkomsten en inhoudingen behorende bij een INKOMSTENVERHOUDING over een bepaald aangiftetijdvak.

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Inkomstenopgave

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang inkomstenopgave

Datum einde inkomstenopgave

Aantal SV-dagen inkomstenopgave

Aantal verloonde uren

Aantal contracturen per week

Bedrag brutoloon SV

Bedrag loon loonbelasting/premie volksverzekeringen

Bedrag ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering

Bedrag vakantietoeslag

Bedrag opgebouwd recht vakantietoeslag

Bedrag extra periode salaris

Bedrag opgebouwd recht extra periode salaris

Bedrag verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering

Bedrag verrekende arbeidskorting

Bedrag gespaard levensloopregeling

Bedrag levensloopverlofkorting toegepast

Bedrag werkgeversbijdrage kinderopvang

Bedrag vergoeding reiskosten onbelast

Bedrag privegebruik auto

Bedrag werknemersbijdrage privegebruik auto

Bedrag genoten zeedagenaftrek

Bedrag in uitkering begrepen betaalde alimentatie

Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie

Bedrag loon in geld

Bedrag loon uit overwerk

Bedrag loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

Bedrag premie WW AWF

Bedrag premieloon WW AWF

Bedrag premie sectorfonds

Bedrag WW premie wachtgeldfonds inkomstenopgave

Bedrag premie UFO

Bedrag aanwas cumulatief premieloon UFO

Bedrag vergoeding ZVW

Bedrag ingehouden bijdrage ZVW

Bedrag premie WAO/IVA/WGA

Bedrag premieloon WAO/IVA/WGA

Bedrag premie WAO/WGA

Bedrag premieloon WAO/WGA

Bedrag gedifferentieerde premie WAO/WIA inkomstenopgave

Bedrag werkgeversheffing ZVW

Bedrag niet in geld uitgekeerd loon

Bedrag gedifferentieerde premie Whk

Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening

Bedrag contractloon