Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Datum aanvang inkomstenopgave

Code

DatBIko

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van het aangiftetijdvak waarop de INKOMSTENOPGAVE betrekking heeft.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-