Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Aantal SV-dagen inkomstenopgave

Code

AantSvDagenIko

Data Type

N..3


Definitie

Het aantal dagen waarover loon is genoten in het loontijdvak.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-