Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Aantal contracturen per week

Code

AantContracturenPerWeek

Data Type

N..5


Definitie

Het voor de INKOMSTENVERHOUDING geldende aantal vaste contracturen per week.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-