Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag brutoloon SV

Code

BedrBrutoloonSv

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag waarover, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, de premies voor de werknemersverzekeringen is berekend.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-