Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag loon loonbelasting/premie volksverzekeringen

Code

BedrLoonLbPremieVolksverz

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag waarover, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, de loonbelasting/premie volksverzekering is berekend.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-