Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering

Code

BedrIngehoudenLbPremieVolksverz

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is ingehouden aan loonbelasting/premie volksverzekeringen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-