Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag vakantietoeslag

Code

BedrVakantietoeslag

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is uitbetaald aan vakantietoeslag.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-