Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag opgebouwd recht vakantietoeslag

Code

BedrOpgbRechtVakantietoeslag

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat aan rechten, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is opgebouwd aan vakantietoeslag.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-