Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag opgebouwd recht extra periode salaris

Code

BedrOpgbRechtExtraPrdSalaris

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat aan rechten, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, naast het loon en vakantietoeslag is opgebouwd naar aanleiding van afspraken gemaakt in de individuele/collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardelijke regeling.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Het betreft niet alleen "naar aanleiding van CAO-afspraken", maar ook de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst.