Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering

Code

BedrVerstrekteAanvOpUitkWnverz

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING is uitbetaald als aanvulling op een uitkering werknemersverzekering.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

M.i.v. Loonaangifte 2007 vervangt dit bedrag de in 2006 van toepassing zijnde "INDICATIE AANVULLING OP UITKERING".