Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag gespaard levensloopregeling

Code

BedrGespaardLevensloopregeling

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is gespaard in de levensloopregeling van de werknemer.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-